Energie Prestatie Advies (EPA)

Vanaf 1 januari 2008 is het verplicht een EPA certificaat te kunnen overleggen bij het leveren van een onroerend goed welke ouder is dan 10 jaar. Het betreffende certificaat mag maximaal 10 jaar oud zijn. Wij verzorgen dit certificaat graag voor u. Het EPA certificaat geeft aan in welke energieklasse uw pand valt. Op het certificaat krijgt u tevens een advies omtrent de verbeter mogelijkheden. Zo weet u dus ook op welke manier u de energieklasse kunt "upgraden".

Voor woning en bedrijf. 

Dus ook voor EPA certificaten voor "Woningen" en "Bedrijven" bent u bij ons aan het juiste adres.

Aangezien dit een relatief nieuw product is is het ook nog volop in ontwikkeling. Het ministerie van VROM is continu bezig met het verbeteren van dit produkt. Onze EPA adviseurs zijn gekwalificeerd om het certificaat naar de meest recente eisen uit te brengen. Het uitbrengen van deze certificaten vindt plaats onder toezicht van Senter Novem en de certificaten worden ingeschreven in het Kadaster.

Indien u meer wilt weten over het EPA certificaat kunt terecht op http://www.vrom.nl/.